Föreläsare åt Ekonomifakta – unikt extrajobb

Requires fluency in Swedish

Vill du också…

• ha ett roligt extrajobb som ger försprång och värdefulla kontakter,

• utveckla din förmåga att tala inför grupp,

• möta gymnasieelever med en mycket uppskattad föreläsning?

Sök jobbet som föreläsare åt Ekonomifakta!

Agenda and Supporting documents for AM#2

Hej! Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till andra ordinarie Föreningsmöte 2022-2023, onsdag den 19:e april, kl.19:00-00:00, Rotundan, Allhuset, Plan 3 Varmt välkomna! ______________________________________________________________ Hi! Attached is the agenda with attachments in English for the second annual Association Meeting 2022-2023, Wednesday the 19th of April, 19:00-00:00, Rotundan, Allhuset, Floor 3 Welcome!