Föredragningslista till tredje ordinarie föreningsmöte 2020/2021

In order to attend the meeting, please sign up through this link: 
https://podio.com/webforms/25204175/1860983

Hej!

Bifogat finns föredragningslistan till tredje ordinarie föreningsmöte 2020-2021, Måndagen den 10 maj, kl.18:00-22:00 via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67389652251

Bifogade bilagor:

Varmt välkomna!

——————————————————————————————————————–

Hi!

Attached is the agenda in English for the third annual Association Meeting 2020-2021, Monday the 10th of May, 18.00-22.00, via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67389652251

Attachments:

Welcome!

X