You are currently viewing Agenda for the second annual Association Meeting

Agenda for the second annual Association Meeting

Hej!

 

Bifogat finns föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte (Foredragningslista foreningsmote #2 2017-2018), söndagen den 8 april, kl.12:00-19:00 i Wallenbergssalen – Kräftriket, Hus 3.

 

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

 

 

Hi!

Attached is the Swedish agenda for the second annual Association Meeting, Sunday the 8th of April, 12:00-19:00, in Wallenbergssalen – Kräftriket, House 3.

 

Attachments:

  • Attachments – Association Meeting #2 2017-2018
  • Attachment 12 – Role Descriptions
  • Attachment 13 – Election Documents

An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Leave a Reply