You are currently viewing Association Meeting #1

Association Meeting #1

Hey,

This is a summon to the first annual Association Meeting 2021-2022, on Tuesday the 12th of October 2021, at 17.00-21.00. This meeting will be held in Nya Albano. Room 16, 2nd floor, zone H. 
 
Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Tuesday the 28th of September. Send your motions by E-Mail to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #1” in the subject line.

The agenda will be made available on the website foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Tuesday the 5th of October. The agenda will also be available in the venue of Föreningen Ekonomerna, Festningen (Kräftriket hus 1). 

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Tuesday the 28th of September.

Welcome!


Hej!

Det här är en kallelse till första ordinarie Föreningsmöte 2021-2022, tisdagen den 12 oktober 2021 klockan 17.00-21.00. Mötet kommer hållas i Nya Albano. Rum 16, våning 2, zon H.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, tisdagen den 28 september. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #1” i ämnesraden.


Agendan kommer finnas tillgänglig på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, tisdag den 5 oktober. Agendan kommer även finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler, i Festningen (Kräftriket hus 1).


För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, måndagen den 28 september.
 
Välkomna!

Leave a Reply