You are currently viewing Association Meeting #1 2017

Association Meeting #1 2017

Hej!

Bifogat finns föredragningslista till första ordinarie föreningsmöte, måndagen den 9 oktober, kl.17:00-21:00 i Wallenbergssalen – Kräftriket, Hus 3.

Bifogade bilagor:

 • Bilagor – Ordinarie Föreningsmöte #1 2017-2018
 • Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse Föreningen Ekonomerna 2016-2017
 • Bilaga 2 – Årsredovisning Föreningen Ekonomerna 2016-2017
 • Bilaga 5 – Verksamhetsplan Styrelsen 2017-2018
 • Bilaga 6 – Föreningsbudget 2017-2018
 • Bilaga 13 – Verksamhetsplaner Utskott 2017-2018

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

Hi!

Attached is the agenda for the first annual association meeting, Monday the 9th of October, 5pm-9pm, in Wallenbergssalen – Kräftriket, House 3.

Attachments:

 • Attachments – Association Meeting #1 2017-2018
 • Attachment 1 – Activity Report Föreningen Ekonomerna 2016-2017
 • Attachment 2 – Audit Report Föreningen Ekonomerna 2016-2017
 • Attachment 5 – Activity Plan Board 2017-2018
 • Attachment 6 – Association Budget 2017-2018
 • Attachment 13 – Activity Plans Committees 2017-2018
An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse Föreningen Ekonomerna 2016-2017

Bilaga 2 – Årsredovisning Föreningen Ekonomerna 2016-2017

Bilaga 5 – Verksamhetsplan Styrelsen 2017-2018

Bilaga 6 – Föreningsbudget 2017-2018

Bilaga 13 – Verksamhetsplaner Utskott 2017-2018

Bilagor – Ordinarie Föreningsmöte #1 2017-2018

Föredragningslista Föreningsmöte #1 2017-2018

Leave a Reply