You are currently viewing Association Meeting #1

Association Meeting #1

This is a summon to the first annual Association Meeting 2019/2020, on Tuesday the 15th of October 2019, at 18:00-21:00 in Wallenbergsalen, Kräftriket, Hus 3.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Tuesday the 1st of October. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #1” in the subject line.

The agenda will be made available in the venue of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Tuesday the 8th of October.

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Tuesday the 1st of October.

Also don’t forget to attend the Facebook event!

Welcome!Det här är en kallelse till Första Ordinarie Föreningsmöte 2019/2020, tisdag den 15 oktober 2019 klockan 18.00-21.00 i Wallenbergssalen, Kräftriket, Hus 3.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, tisdagen den 1 oktober. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #1” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, tisdagen den 8 oktober.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, den 1 Oktober.

Glöm inte att OSA på Facebookeventet!

Välkommen!

Leave a Reply