You are currently viewing Association Meeting #2

Association Meeting #2

Good Afternoon,
This is a summon to the second annual Association Meeting 2020-2021, on Sunday the 11th of April 2021, at 12.00-19.00. Due to the current Covid-19 situation, the meeting will be conducted through zoom. 
Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Sunday the 28th of March. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #2” in the subject line.

The agenda will be made available in the venue of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Sunday the 4th of April.

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Sunday the 28th of March.
Welcome!


Hej!
Det här är en kallelse till andra ordinarie Föreningsmöte 2020-2021, söndagen den 11 april 2021 klockan 12.00-19.00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, söndagen den 28 mars. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #2” i ämnesraden.
Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndag den 4 april.
För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, söndagen den 28 mars. 
Välkomna!

Leave a Reply