You are currently viewing Association meeting #2

Association meeting #2

This is a summon to the second annual Association Meeting 2018/2019, Sunday the 7th of April 2019, at 12:00-19:00 in Wallenbergsalen, Kräftriket, Hus 3.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, Sunday 24th of March. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #2” in the subject line.

The agenda will be posted in the venue of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Sunday 31st of March.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, Sunday 24th of March.

Welcome!

Hej!

Det här är en kallelse till Andra Ordinarie Föreningsmöte 2018/2019, söndagen den 7 april 2019 klockan 12.00-19.00 i Wallenbergssalen, Kräftriket, Hus 3.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, den 24 april. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #2” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndagen den 31 mars.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, den 24 mars.

Välkomna!

Leave a Reply