Hey,
This is a summon to the third annual Association Meeting 2020-2021, on Monday the 10th of May 2021, at 18.00-22.00. Due to the current Covid-19 situation, the meeting will be conducted through zoom. 
Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Monday the 26th of April. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #3” in the subject line.

The agenda will be made available on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Monday the 3rd of May.

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Monday the 26th of April.
Welcome!


Hej!
Det här är en kallelse till tredje ordinarie Föreningsmöte 2020-2021, måndagen den 10 maj 2021 klockan 18.00-22.00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, måndagen den 26 april. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #3” i ämnesraden.


Agendan kommer finnas tillgänglig på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, måndag den 3 maj.


För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, måndagen den 26 april. 
Välkomna!

X