You are currently viewing Association Meeting #3

Association Meeting #3

This is a summon to the third annual Association Meeting 2018/2019, on Sunday the 5th of May 2019, at 12:00-19:00 in Wallenbergsalen, Kräftriket, Hus 3.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Sunday the 21st of April. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #3” in the subject line.

The agenda will be made available in the venue of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Sunday the 28th of April.

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Sunday the 21st of April.


Welcome!Det här är en kallelse till Tredje Ordinarie Föreningsmöte 2018/2019, söndagen den 5 maj 2019 klockan 12.00-19.00 i Wallenbergssalen, Kräftriket, Hus 3.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, söndagen den 21 april. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #3” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndagen den 28 april.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, den 21 april.


Välkomna!

Leave a Reply