You are currently viewing BDO; där trivsel och kompetens är ett faktum

BDO; där trivsel och kompetens är ett faktum

BDO är stolta över att kunna erbjuda en arbetsplats som kännetecknas av bra arbetsklimat, där hälsa och goda möjligheter till kompetensutveckling är nyckelord. Under de senaste tio åren har BDO varit topp 3 i branschens kundnöjdhetsmätningar och inte mindre än åtta gånger har företaget hamnat högst upp på prispallen. Det beror till stor del på medarbetarnas kompetens och förmåga att sätta sig in i kundens utmaningar och möjligheter.

Kopplingen mellan nöjda kunder och nöjda medarbetare är självklar för HR-chef Camilla Samuelsson. Under de senaste åren har BDO arbetat med ett långsiktigt förändringsarbete för att i än högre utsträckning behålla och attrahera kompetens. Hon förklarar att det gäller att jobba aktivt med såväl trivsel som utveckling i den tuffa konkurrensen som råder på arbetsmarknaden.

— Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny gemensam medarbetarpolicy och har ett nytt system för uppföljning kring frågor såsom medarbetarsamtal, lönesättning och utbildning på plats.

På BDO har medarbetarna möjlighet att både utvecklas och växa i organisationen genom att de tidigt får ta ett stort ansvar. Att de anställda har hög kompetens och kan leverera tjänster på ett ansvarsfullt sätt är en helt avgörande faktor på BDO. Därför erbjuds alla medarbetare möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att upprätthålla god kvalitet inom sin expertis och för att kunna möta kundens behov.

Medarbetarna på BDO ges stora möjligheter att påverka sin arbetssituation.

— Vi strävar efter att nå en bra balans mellan arbete och fritid och har lyckats hålla sjukfrånvaron mycket låg under många år, något som är ett bra tecken på att vi har skapat en attraktiv arbetsplats för de anställda. Lika stolt som jag är över att vi har hittat så många kompetenta kollegor är jag över vår senaste medarbetarundersökning som visar högre arbetsglädje och lojalitet jämfört med hur det ser ut i bank- och finansbranschen i stort, avslutar Camilla.

Kom på vår föreläsning!
Den 20 mars besöker vi Företagsekonomiska institutionen. Träffa Sara och Per från BDO som bjuder på lunch och föreläsning. Kom och lyssna på Per Svensson, som har mångårig erfarenhet av revison. Du kommer att få spännande insikter om hur arbetslivet ser ut för en revisor, hur det är att jobba som konsult och hur viktig den personliga relationen med kunden är.

Här kan du läsa mer och anmäla dig [länk: https://www.sbs.su.se/befintlig-student/karriärcenter/konsult-så-funkar-det-1.373623]

Leave a Reply