You are currently viewing Consectors Ekonomistipendium

Consectors Ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats inom tex lån, sparande, finansiella marknader, tillgångslag eller beteende? Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium.

Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år.Stipendiaten utses av Consectors två grundare Pontus Holgersson och Jonas Ryberg. De bedömer din ansökan utifrån följande kriterier:

  • Hur väl uppsatsen berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, företag och privatpersoner.
  • Ämnets relevans i dagens samhälle.
  • Hur genomtänkt och välplanerad forskningsstrategin är. Hur du tänkt gå tillväga samt varför du behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ditt projekt.

Ansökan:

  • Skriv en text på 500-1000 ord med en problembeskrivning, diskussion, hur du ska gå tillväga för att lösa problemet samt vilka resurser du kommer att behöva.
  • Bifoga Bevis av studier på högskola eller universitet.
  • Skicka in ansökan med personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola via e-post till pontus.holgersson@consector.se.

Forskning som får stipendium publiceras på Consectors hemsida. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019.

consector.se

Leave a Reply