You are currently viewing Extra Association Meeting #1

Extra Association Meeting #1

Good Afternoon,


This is a summon to an extra Association Meeting #1 2020-2021, on Monday the 7th of December 2020, at 18.00-21.00. Due to the current Covid-19 situation, the meeting will be conducted through Zoom.

Potential motions shall be in possession of the Board at least two weeks before the meeting, on Monday the 23rd of November. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Extra Föreningsmöte #1” in the subject line.

The agenda will be made available in the venue of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, on Monday the 30th of November.

In order to be able to vote at the meeting, your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, on Monday the 23rd of November.

Welcome!


Hej!


Det här är en kallelse till ett extra Föreningsmöte #1 2020-2021, måndagen den 7 december 2020 klockan 18.00-21.00. På grund av rådande omständigheter omkring Covid-19 kommer mötet utföras via Zoom. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, måndagen den 23 november. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Extra Föreningsmöte #1” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, måndag den 30 november.

För att kunna rösta på mötet behöver ditt medlemskap ha betalats senast två veckor innan, den 23 november. 

Välkomna!

Leave a Reply