You are currently viewing Föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte 2018/2019

Föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte 2018/2019

Hej!

Bifogat finns föredragningslista till andra ordinarie föreningsmöte 2018-2019, söndagen den 7 april, kl.12:00-19:00 i Wallenbergssalen – Kräftriket, Hus 3.

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Vi försöker minska vår pappersanvändning och kommer därmed inte distribuera en större mängd papperskopior av föredragningslistan samt bilagor på Föreningsmötet. Vi hänvisar istället till hemsidan där samtliga dokument kommer vara uppladdade.

Varmt välkomna!

——————————————————————————————————————–

Hi!

Attached is the agenda in Swedish for the second annual Association Meeting 2018-2019, Sunday the 7th of April, 12.00-19.00, in Wallenbergssalen – Kräftriket, House 3.

Attachments:

  • Attachments – Association Meeting #2 2018-2019
  • Attachment 8 – Role Descriptions
  • Attachment 9 – Election Documents

An English translation of the agenda will be made available for the meeting.
We aim to reduce the paper usage within the Association. Hence, a larger amount of copies of the agenda and attachments will not be made available at the Association meeting. Please see the Association’s website for full access to all documents. 

Welcome!


Leave a Reply