You are currently viewing Föredragningslista till första ordinarie föreningsmöte 2019/2020

Föredragningslista till första ordinarie föreningsmöte 2019/2020

Hej!

Bifogat finns föredragningslista Föreningsmöte #1 2019-2020, tisdag den 15 oktober, kl.18:00-21:00 i Wallenbergssalen – Kräftriket, Hus 3.

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

Hi!

Attached is the agenda for the first annual Association Meeting, Tuesday the 15th of October, 6pm-9pm, in Wallenbergssalen – Kräftriket, House 3.

Attachments:

An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Leave a Reply