You are currently viewing Föredragningslista till första ordinarie föreningsmöte 2018/2019

Föredragningslista till första ordinarie föreningsmöte 2018/2019

Hej!

Bifogat finns föredragningslista Föreningsmöte #1 2018-2019, måndag den 15 oktober, kl.18:00-22:00 i Wallenbergssalen – Kräftriket, Hus 3.

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

Hi!

Attached is the agenda for the first annual Association Meeting, Monday the 15th of October, 6pm-10pm, in Wallenbergssalen – Kräftriket, House 3.

Attachments:

  • Attachments – Association Meeting #1 2018-2019
  • Attachment 1 – Activity Report Föreningen Ekonomerna 2017-2018
  • Attachment 2 – Audit Report Föreningen Ekonomerna 2017-2018
  • Attachment 3 – Activity Plan Board 2018-2019
  • Attachment 4 – Association Budget 2018-2019
  • Attachment 8 – Activity Plans Committees 2018-2019
An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Leave a Reply