You are currently viewing Föredragningslista till tredje ordinarie föreningsmöte

Föredragningslista till tredje ordinarie föreningsmöte

Hej!

 

Bifogat finns föredragningslista till tredje ordinarie föreningsmöte 2017-2018, tisdagen den 8 maj, kl.17:00-21:00 i Wallenbergssalen – Kräftriket, Hus 3.

 

Bifogade bilagor:

En engelsk översättning av föredragningslistan kommer finnas tillgänglig inför föreningsmötet.

Varmt välkomna!

Hi!

Attached is the agenda for the third annual Association Meeting 2017-2018, Tuesday the 8th of May, 17:00-21:00, in Wallenbergssalen – Kräftriket, House 3.

 

Attachments:

  • Attachments – Association Meeting #3 2017-2018
  • Attachment 1 – Revised Association Budget 2017-2018
  • Attachment 2 – Supporting Documents Union Status Application
  • Attachment 6 – Preliminary Activity Plans 2018-2019
  • Attachment 7 – Committee Chairs
  • Attachment 8 – Election Documents

An English translation of the agenda will be made available for the meeting.

Welcome!

Leave a Reply