You are currently viewing Get Audit Day 2017

Get Audit Day 2017

This message is directed towards our Swedish speaking students.

Vill du bli en del av ett revisionsteam för en dag? Hur går egentligen en revision till – och hur är det att arbeta i ett team på Grant Thornton? Ta chansen att pröva dina vingar och testa arbetet i verkligheten. Ansök på students.grantthornton.se

Leave a Reply