You are currently viewing Study places at SBS

Study places at SBS

The Faculty Council for Social Sciences is investigating the avalibility of study areas at Stockholm University and would love to get your input.

The survey will only take a few minutes to complete. The responses will be compiled and presented anonymously, and it will not be possible to connect the result to any one person.

Thank you sincerely for helping show what students feel and think about the study areas at Stockholm University.
https://goo.gl/forms/DcSdq71Hb36oKlZ32 (link to the survey in english)

___________________

Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet undersöker tillgången till studieplatser på Stockholms Universitet och vill gärna få era åsikter.

Enkäten tar endast ett par minuter att besvara. Svaren kommer att sammanställas och redovisas anonymt, och kommer heller inte att kunna knytas till någon enskild person.

Tack så mycket för att du hjälper till att visa på vad vi studenter tycker och tänker om studieplatser på Stockholms Universitet.
https://goo.gl/forms/ao1zeZRzSWrSbwkF3 (länk till enkäten på svenska)

Leave a Reply