You are currently viewing Summon to Assocation Meeting #2

Summon to Assocation Meeting #2

Hi!

This is a summon to Association Meeting #2 2017/2018, Sunday the 8th of April 2018 at 12:00-19:00 in Wallenbergsalen, Kräftriket, House 3.

Motions shall be submitted to the Board in writing no later than two weeks before the meeting, Sunday the 25th of March 2018. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and enter “Motion Föreningsmöte #2” in the subject line.

The agenda will be posted in the venues of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Sunday the 1st of April 2018.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be paid at least two weeks prior to the meeting, Sunday the 25th of March 2018.

Welcome!

Hej!

Det här är en kallelse till Andra Ordinarie Föreningsmöte 2017/2018, söndagen den 8 april 2018, klockan 12.00-19.00 i Wallenbergssalen, Kräftriket, Hus 3.

 

Motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före mötet, söndagen den 25 mars 2018. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #2” i ämnesraden.

 

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, söndagen den 1 april 2018.

 

För att kunna rösta på mötet behöver medlemskap ha betalats senast två veckor innan, söndagen den 25 mars 2018.

Välkomna!

Leave a Reply