You are currently viewing Summon to Association Meeting #1

Summon to Association Meeting #1

This is a summon to the first annual Association Meeting 2018/2019, Monday the 15th of October 2018, at 18:00-22:00 in Wallenbergsalen, Kräftriket, Hus 3.

Potential motions shall be in possession of the Board two weeks before the meeting, Monday 1st of October. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and write “Motion Föreningsmöte #1”.

Agenda will be posted in the office of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Monday 8th of October.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be in our account at least two weeks before the meeting, Monday 1st of October.

Welcome!

Det här är en kallelse till Första Ordinarie Föreningsmöte 2018/2019, måndagen den 15 oktober 2018 klockan 18.00-22.00 i Wallenbergssalen, Kräftriket, Hus 3.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, den 1 oktober. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #1” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, måndagen den 8 oktober.

För att kunna rösta på mötet behöver medlemskap ha betalats senast två veckor innan, den 1 oktober 2018.

Välkomna!

https://www.facebook.com/events/634639056931314/

Leave a Reply