You are currently viewing Summon to Association Meeting #3 – 2017/2018

Summon to Association Meeting #3 – 2017/2018

Hi!

This is a summon to Association Meeting #3 2017/2018, Tuesday the 8th of May 2018 at 17:00-21:00 in Wallenbergsalen, Kräftriket, House 3.

Motions shall be submitted to the Board in writing no later than two weeks before the meeting, Tuesday the 24th of April 2018. E-mail your motions to president@foreningenekonomerna.se and enter “Motion Föreningsmöte #3” in the subject line.

The agenda will be posted in the venues of Föreningen Ekonomerna and on www.foreningenekonomerna.se one week before the Association Meeting, Tuesday the 1st of May 2018.

To be able to vote at the meeting your membership fee has to be paid at least two weeks prior to the meeting, Tuesday the 24th of April 2018.

Welcome!

https://www.facebook.com/events/838987062953663/

Hej!

Det här är en kallelse till Tredje Ordinarie Föreningsmöte 2017/2018, tisdagen den 8 maj 2018, klockan 17.00-21.00 i Wallenbergssalen, Kräftriket, Hus 3.

Motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före mötet, tisdagen den 24 april 2018. Sänd dessa till president@foreningenekonomerna.se och ange “Motion Föreningsmöte #3” i ämnesraden.

Agendan kommer finnas tillgänglig i Föreningen Ekonomernas lokaler och på www.foreningenekonomerna.se en vecka före föreningsmötet, tisdagen den 1 maj 2018.

För att kunna rösta på mötet behöver medlemskap ha betalats senast två veckor innan, tisdagen den 24 april 2018.

Välkomna!

https://www.facebook.com/events/838987062953663/

Leave a Reply