You are currently viewing Ta chansen och ansök om att få skriva din kandidat- eller masteruppsats hos oss på Söderberg & Partners!

Ta chansen och ansök om att få skriva din kandidat- eller masteruppsats hos oss på Söderberg & Partners!

Vill du dryga ut studentkassan?
Skriv din uppsats hos oss på Söderberg & Partners så har du chans att bli 45 000 kr rikare!

Årets valbara teman är Hållbart sparande, Due Diligence av hedgefonder, Värdet av investeringsmöten med fondförvaltare och Räntefonder.

Ansök senast den 31 januari 2019 soderbergpartners.se/student

Leave a Reply