You are currently viewing Tjejerna bakom BDO:s nya internship-program

Tjejerna bakom BDO:s nya internship-program

This message is directed towards our Swedish speaking students.

For those of you who are looking for a career in auditing, BDO’s new internship program may be the way to go. Meet Ann and Johanna, two young and driven employees who brought an idea to the leading board and are now running the pilot project.

Tjejerna bakom BDO:s nya internship-program

Hösten 2014 började Ann Vilhelmsson och Johanna Andersson på BDO som revisorsassistenter. Nu driver de företagets nya internship-program för studenter som är nyfikna på hur det är att jobba som revisor på BDO.

Visar man sig intresserad så finns det stora möjligheter att utvecklas och tidigt ta ansvar på BDO. Det är något som Ann och Johanna kan skriva under på. Tillsammans arbetade de fram ett komplett upplägg för hur ett internship för revision skulle kunna se ut och presenterade det för BDO:s HR-chef Camilla Samuelson. Tajmingen var perfekt. Presentationen sammanföll med att ledningen dragit upp nya strategiska riktlinjer för att starta ett pilotprojekt för ett nytt och mer omfattande internship-program. Ann och Johanna var självskrivna för uppdraget.

– Vi är så tacksamma för det driv och engagemang som Ann och Johanna visar för projektet, säger Camilla.

Vi ställde några frågor till Ann och Johanna om deras drivkrafter och erfarenheter sedan de drog igång projektet i höstas.

Varför ville ni driva pilotprojektet för BDO:s internship-program?
– Vi upplevde själva, när vi studerade, att det saknades ett naturligt sätt att komma i kontakt med revisionsbranschen och att det var svårt att förstå vad revision egentligen var. Vad gör en revisor? Därför ville vi att studenter skulle få chans att testa på yrket och samtidigt få träffa flera av våra härliga kollegor. För oss känns det också viktigt att vi anställer personer som kommer att trivas och utvecklas här, vilket blir mycket lättare när man har lärt känna varandra under en längre period.

Varför är BDO ett bra val för att göra internship?
– BDO är en arbetsplats som måste upplevas och ett internship är ett perfekt tillfälle att göra det. Vi tror att BDO skiljer sig mycket från andra revisionsbyråer då vi har en familjär företagskultur där de anställdas personligheter värdesätts. Här blir man inte en i mängden. BDO:s fortsatta starka tillväxt skapar utvecklingsmöjligheter som annars hade tagit flera år att uppnå.

Hur gick urvalet av deltagare till programmet till?
– Vi har marknadsfört BDO:s internship genom att besöka universitet och högskolor i Stockholmsområdet samt genom sociala medier. Detta för att fånga upp intresserade och drivna
studenter som vill veta mer om BDO och yrket. Grundläggande kriterier för urvalet har varit att man ska ha studerat minst två terminer och tänker sig en karriär inom revision. Sedan har vi utgått från våra värdeord som kan sammanfattas i att vi söker service- och relationsdrivna personer som brinner för att leverera marknadens bästa kundupplevelse i alla lägen.

Hur ser ert upplägg för internship-programmet ut?
– Som intern hos BDO får studenterna prova på revisorns arbete, lösa verklighetsbaserade case, få en inblick i våra granskningsprogram och ta del av konsultrollen som revisor. De får även möjlighet att träffa såväl juniora som seniora medarbetare och därigenom uppleva vår företagskultur och de utvecklingsmöjligheter som BDO erbjuder. Programmet består både av gemensamma tillfällen samt ett individuellt tillfälle med en egen handledare.

Har ni några tips till studenter som är intresserade av att göra ett internship hos BDO i framtiden?
– Det bästa sättet är att skapa en personlig kontakt innan man skickar in sin ansökan. Därför rekommenderar vi verkligen studenterna att komma och prata med oss när skolorna arrangerar arbetsmarknadsdagar! Vi är väldigt relationsdrivna och träffas hellre än att bara få en pappersansökan.

Vad gör ni annars på BDO?
– Vi har jobbat med revision i drygt tre år och tycker båda att det är roligt att driva interna projekt som utvecklar oss men även BDO som byrå och arbetsplats. Vi är även med och utvecklar affärsområdet revision. Johanna driver ett projekt inom dataanalys och Ann arbetar med att förbättra revisionsmetodiken på byrån och förhoppningsvis blir vi auktoriserade revisorer inom kort.

Tror ni att det blir fler internship-program efter det här på fler orter och inom andra affärsområden?
– Både vi och studenterna tycker att programmet har varit mycket lyckat och vi tror helt säkert att det kommer att dyka upp fler internship både på BDO i Stockholm och i andra städer. Inom BDO:s övriga affärsområden – skatt, rådgivning och företagsservice har man redan idag haft olika former av internship och praktik fast i lite mindre skala. Vi tror skarpt på det nya upplägget och hoppas att fler kommer att ta efter och inspireras av oss. Det är också det som är tanken med pilotprojektet.

Leave a Reply