Föredragningslista till första ordinarie föreningsmöte 2018/2019

Hej! Bifogat finns föredragningslista Föreningsmöte #1 2018-2019, måndag den 15 oktober, kl.18:00-22:00 i Wallenbergssalen - Kräftriket, Hus 3. Bifogade bilagor: Bilagor - Ordinarie Föreningsmöte #1 2018-2019 Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse…

Continue ReadingFöredragningslista till första ordinarie föreningsmöte 2018/2019