You are currently viewing UTBILDNINGSVECKAN – EN UPPSKATTAD DEL AV BDO:S UTBILDNINGSSATSNING

UTBILDNINGSVECKAN – EN UPPSKATTAD DEL AV BDO:S UTBILDNINGSSATSNING

This message is directed towards our Swedish speaking students.

Ett attraktivt utbildningsprogram är idag en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna i kampen om talangerna. Inom BDO satsar man stort på utbildning, med bland annat uppdaterade kompetenstrappor, nya e-utbildningar och den uppskattade “Utbildningsveckan” som hålls utomlands.

I höst åker ca 200 BDO:are till Lissabon för en veckas intensiv kompetensutveckling blandat med avslappnat umgänge. Den så kallade “Utbildningsveckan” har tidigare främst varit till för byråns revisorer, men i år kommer ungefär hälften av deltagarna att vara medarbetare inom redovisning.

– Inom samtliga av våra affärsområden går utvecklingen mot att vi ska erbjuda en större portion kvalificerad rådgivning och att medarbetarna i högre grad ska vara auktoriserade. Revision och redovisning har ju många beröringspunkter, så genom att köra Utbildningsveckan med både revisorer och redovisningsekonomer skapar vi positiva synergier och kan ytterligare utveckla samarbetet över affärsområdesgränserna, säger Camilla Samuelson, HR-chef på BDO.

KOMPETENSUTVECKLING HÖGT PÅ AGENDAN
Utbildningsveckan är bara en del av den offensiva satsning på internutbildning som BDO genomför både i Sverige och internationellt. Kompetenstrapporna vässas inom alla våra affärsområden. Vår skatteavdelning genomför många av sina utbildningar på BDO:s europeiska utbildningscentrum i norra Tyskland. Inom Rådgivning finns ett nordiskt samarbete kring kompetensutveckling. De senaste kurserna var i London och Stockholm. För personer på chefsnivå har vi ett eget utbildningsprogram. Vi erbjuder chefskurser inom ledarskap retorik och coaching för att stötta dem i sina roller. Dessutom lanserar vi e-utbildningar och håller särskilda kunskapsluncher som filmas för att enkelt kunna spridas i BDO:s interna kanaler.

– Att satsa på kompetensutveckling och se till att våra rådgivare når sin auktorisation enligt plan är naturligtvis viktigt för vår förmåga att leverera förstklassig service till våra kunder. Men det är minst lika viktigt för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. På BDO är lärande och utveckling en prioriterad fråga för hela organisationen. Jobbar du hos oss på BDO kan du vara säker på att din personliga och yrkesmässiga utveckling alltid står högt på agendan, säger Camilla Samuelson.

Tips till studenten!

  • Välj en arbetsgivare som stämmer överens med de värderingar du själv har.
  • Lär känna arbetsgivaren innan du tar examen, till exempel via mingelkvällar, arbetsmarknadsdagar, event, praktik och internship.
  • Komplettera din examen med ytterligare IT-kunskaper inom till exempel programmering, filhantering och systemstöd. Yrkesrollen förändras och nya kompetenser efterfrågas.

Leave a Reply