Agenda and Supporting documents for AM#1 2022/2023

Hej!

Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till första ordinarie Föreningsmöte 2022-2023, söndagen den 2:a oktober, kl.10:00-18:00, Nya Albano Campus, Hörsal 4, Plan 2

Varmt välkomna!

——————————————————————————————————————–

Hi!

Attached is the agenda with attachments in English for the first annual Association Meeting 2022-2023, Sunday the 2nd of October, 10.00-18.00, New Albano Campus, Auditorium 4, Floor 2

Welcome!

Agenda with Attachments

Föredragningslistan med Bilagor