Agenda and Supporting documents for AM#2

Hej!

Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till andra ordinarie Föreningsmöte 2022-2023, onsdag den 19:e april, kl.19:00-00:00, Rotundan, Allhuset, Plan 3

Varmt välkomna!

______________________________________________________________

Hi!

Attached is the agenda with attachments in English for the second annual Association Meeting 2022-2023, Wednesday the 19th of April, 19:00-00:00, Rotundan, Allhuset, Floor 3

Welcome!