Agenda and supporting documents for Third Ordinary Association Meeting 2022-2023

Hej!

Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till andra ordinarie Föreningsmöte 2022-2023, måndag den 15:e maj, kl. 17:00 till tisdag den 16:e maj 22:00. Mötet äger rum på Campus Albano, Hörsal 6, Hus 4, Plan 3. 

Varmt välkomna!

______________________________________________________________

Hi!

Attached is the agenda with attachments in English for the third annual Association Meeting 2022-2023, Monday, the 15th of May 2023, from 17:00 until Tuesday, the 16th of May 22:00. This meeting will be held at Albano campus, Auditorium 6, House 4, Floor 3.

Welcome!