Agenda & Supporting Documents for Association Meeting #2 2023/2024

Hi! The agenda with English attachments for the Association Meeting #2 2023/2024 can be found here.

The meeting will be held on Sunday, April 7th, from 14:00 to 21:00 and Monday, April 8th, from 18:00 to 23:59. If the meeting ends on Sunday, the Monday session will not be needed.

It will be held at the Albano campus, Auditorium 1, House 1, Floor 2. Welcome!


Hej! Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till andra ordinarie Föreningsmöte 2023/2024, söndag den 7:e april, kl. 14:00 till 21:00, mondag den 8:e april, kl. 18:00 till 23:58. Måndagspasset behövs inte om mötet avslutas på söndag.

Mötet äger rum på Campus Albano, Hörsal 1, Hus 1, Plan 2. Varmt välkomna!