Agenda & Supporting Documents for Association Meeting #3 2023/2024

Hi! The agenda with English attachments for the Association Meeting #3 2023/2024 can be found here.

The meeting will be held on Sunday, May 19th, from 10:00 to 17:00.

It will be held at Festningen (Kräftriket 1A, 114 19 Stockholm). Welcome!


Hej! Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till andra ordinarie Föreningsmöte 2023/2024, söndag den 19:e maj, kl. 10:00 till 17:00.

Mötet äger rum på Festningen (Kräftriket 1A, 114 19 Stockholm). Varmt välkomna!