Agenda & Supporting Documents for the First Ordinary Association Meeting 2023/2024

Hej! Bifogat finns föredragningslistan med bilagor till första ordinarie Föreningsmöte 2023/2024, söndag den 15:e oktober, kl. 12:00 till 18:00. Mötet äger rum på Campus Albano, Hörsal 3, Hus 2, Plan 3. Varmt välkomna!


Hi! Attached is the agenda with attachments in English for the First Association Meeting 2023/2024, Sunday, October 15, from 12:00 until 18:00. This meeting will be held at Campus Albano, Auditorium 3, House 2, Floor 3. Warm welcome!