Föreningen Ekonomerna

The three pillars of Föreningen ekonomerna

COMMUNITY
PROFESSIONALISM
DRIVE

OUR ORGANIZATIONAL STRUCTURE